Workshop

Je jedinečný transformační nástroj, jehož autorkou je Angličanka Louise Evans, ředitelka/ majitelka společnosti The5chairs.com.  Cílem metody je změnit způsob, jakým lidé vnímají a vedou své životy a pracovní i osobní vztahy. Pomáhá lidem na jejich cestě od sebezkoumání a sebepoznání k sebeuvědomění a sebeovládání v souvislosti s přicházející IV. průmyslovou revolucí. Naše chování a postoje vytvářejí atmosféru našich pracovišť, klima našich domovů a kulturu naší společnosti jako celku. The 5 Chairs je o možnosti volby v každém okamžiku. Osvojit si v životě postoj, který vědomě přispívá ke štěstí a úspěchu všech, jak v práci, tak doma. Je to výzva k akci pro každého z nás.

Posláním Louise je předat poselství 5 Chairs jednotlivcům, týmům a organizacím na celém světě, aby se v nás znovu probudily základní lidské faktory, které jsou nám všem společné a jsou životně důležité pro naše štěstí, úspěch a přežití.